STUDIEKOMPIS® 

Verktyg för att främja välbefinnandet hos studerande på andra stadiet

Studiekompis-programmet erbjuder verktyg för att främja välbefinnandet hos studerande på andra stadiet. Verktygen är lätta att ta i bruk och motiverande. Allt material är elektroniskt och finns på en och samma plats: www.opintokamu.fi.

HUR NI REGISTRERAR ER SKOLA SOM ANVÄNDARE

Läroinrättningar kan registrera sig året runt. Registrering är gratis fram till den 31 juli 2022, därefter kommer programmet att bli en licensavgift. Mer information om licensen här.

Du kan fråga om din läroinrättning är med genom att skicka ett meddelande till opintokamu@utu.fi.

INLOGGNING PÅ WEBBPLATSEN FÖR PERSONAL OCH STUDERANDE

  • Personal och studerande vid registrerade läroinrättningar kan registrera sig VIA REGISTRERA DIG -länken.
  • Du behöver läroinrättningens registreringskod för att kunna registrera dig. Du får koden av läroinrättningens kontaktperson för Studiekompis (då du har loggat in under Läroinrättningens information).
  • Efter att du har registrerat dig kan du logga in på webbplatsen med din e-postadress och ditt lösenord.

STUDIEKOMPIS-KURSEN  –  SJÄLVINLÄRNING 

Studiekompis-kursen är en webbaserad kurs som genomförs i egen takt. Den innehåller mycket intressant material att läsa, lyssna och se på med målet att främja den studerandes välbefinnande. Läs mer...

STUDIEKOMPIS-SPELET  –  DISKUTERA I GRUPP

Hur kan vi uppmuntra till diskussion om till exempel tidshantering, prestationsångest eller ensamhet på lektionerna? Att spela mobilspel i grupp uppmuntrar de studerande att fundera på olika utmaningar som rör studier, vänskapsrelationer och känslor. Läs mer...

STUDIEKOMPIS-IMPROVISATIONÖVNINGAR  –  ÖVNINGAR SOM STÖDER GRUPPBILDNINGEN

Improvisationsövningar med låg tröskel erbjuder personalen nya verktyg för att hjälpa de studerande att bekanta sig med varandra och skapa en positiv och trygg stämning. Läs mer...

STUDIEKOMPIS-RAPPORTEN  –  INFORMATION OM VÄLBEFINNANDE

Hur mår våra studerande? Studiekompis-rapporten har svaret på frågan. Resultaten av den årliga enkäten är lätta att plocka fram och är till nytta i arbetet för att främja studerandenas välbefinnande och trivsel. Läs mer...

ATT TA UPP ORO TILL DISKUSSION

I sitt arbete stöter många lärare på situationer där de blir oroliga för en studerande. Även då oron är stor kan det vara svårt att ta upp den till diskussion med den unga. Studiekompis hjälper lärare att söka och hitta olika sätt att ta upp oro till diskussion i ett tidigt skede och på ett sätt som bygger förtroende. Läs mer...

MOBBNING OCH ATT INGRIPA MOT DEN

På andra stadiet förekommer det mindre mobbning än i grundskolan, med trots det är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid företeelsen. Varje studerande har rätt till en trygg inlärningsmiljö. Studiekompis innehåller information om mobbning samt instruktioner för förebyggande av och ingripande mot mobbning. Läs mer...

LÄRARENS VÄLBEFINNANDE

Läraryrket tillhör de mest krävande och omfattar många slags utmaningar och förväntningar. En lärare som tar hand om sitt eget välbefinnande orkar bättre i arbetet och mår bra även på fritiden. En välmående lärare skapar en välmående studie- och arbetsmiljö. Läs mer...

I STUDIEKOMPIS JOBBAR VI MED TRE OLIKA TEMAN

STUDIER

Det är ingen självklarhet att studierna framskrider väl! Studiekompis innehåller information om och uppgifter för att hitta motivation, sköta tidshantering och utveckla studieförmågan.

SOCIALA RELATIONER

Studiekompis fördjupar sig i kamratrelationer. Ibland förekommer gräl, nervositet eller till exempel mobbning i kamratrelationer. Fungerande sociala relationer är en resurs för hela studiegemenskapen!

KÄNSLOR OCH PSYKET

Studiekompis handleder till att undersöka hur vi mår och att fundera på varför känslor påverkar oss på så många olika sätt. En balanserad och lycklig vardag utgör en god grund för framgångsrika studier.