Studiekompis-improvisationsövningar

– övningar som stöder gruppbildningen

Improvisationsövningar med låg tröskel erbjuder personalen nya verktyg för att hjälpa studerande att bekanta sig med varandra och skapa en positiv och trygg stämning. Ingen tidigare erfarenhet krävs för att handleda övningarna och de passar alla oberoende av bakgrund. De instruktioner och guidevideor som finns på Studiekompis webbplats ger tillräckliga färdigheter för att utföra övningarna.

VAD ÄR DET FRÅGA OM? 

Fortsätt genom att bekanta dig med Studiekompis-rapporten.
Tillbaka till första sidan.