Upphovsmän

Studiekompis-programmet utvecklas inom läroämnet psykologi vid Åbo universitet. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. 

PROJEKTETS ANSVARIGA CHEFER: 

Elisa Poskiparta, specialsakkunnig, PsD (e-post: elisa.poskiparta(at)utu.fi)
Christina Salmivalli, professor, PsD (e-post: tiina.salmivalli(at)utu.fi)

ARBETSGRUPPEN SOM HAR UTVECKLAT STUDIEKOMPIS-PROGRAMMET:

Anna Eskola, projektforskare, HuK, PeM
Anne Haataja, projektforskare, PsD
Sanna Herkama, specialforskare, FD
Mari Kontio, specialforskare, PeD
Sonja Kumlander, doktorand, JM, PsM
Oskari Lahtinen, doktorand, PsM
Johanna Novák, projektforskare, DI, PeM
Virpi Pöyhönen, specialforskare, PsD
Silja Saarento, specialforskare, PsD
Miia Sainio, specialforskare, PsD
Nils Sandman, forskardoktor, FD
Tiina Turunen, specialforskare, PeK, PsM

ÄVEN FÖLJANDE EXPERTER HAR DELTAGIT I PRODUKTIONEN AV INNEHÅLL:

Marko Ahvenainen, projektchef, FM (framtiden)
Niina Junttila, docent, PeD (ensamhet)
Markus Kaustell, interaktionstränare, kulturproducent YH (impro-material)
Tiina Kemppainen, psykolog, PsM
Minna Martin, psykolog, psykoterapeut VET,  PsM (nervositet)
Johanna Ollila, projektchef, FM (framtid)
Jukka Pyhäjoki, sakkunnig, PeK (att ta upp oro till diskussion)
Maili Pörhölä, docent, FD (interaktionsfärdigheter, relationer, socialt stöd, mobbning, nervositet)
Reetta Rissanen, projektkoordinator, KM

PROJEKTSEKRETERARE

Marita Kantola

Vi tackar läroinrättningarnas personal och de studerande som har deltagit i utvecklingen av programmet samt de personer som framträder i Studiekompis-videorna samt på fotografierna. Dessutom tackar vi forskningsassistenterna vars insats har varit viktig för materialinsamlingen, utbildningarna och övriga assisterande uppgifter.