KONTAKTUPPGIFTER

I frågor som gäller projektet och programmet kan ni ta kontakt per e-post:

opintokamu@utu.fi