Studiekompis-rapporten – information om välbefinnande

Hur mår våra studerande? Studiekompis-rapporten har svaret på frågan. Resultaten av den årliga enkäten är lätta att plocka fram och är till nytta i arbetet för att främja de studerandes välbefinnande och trivsel.  Rapporten hjälper att styra resurser till just de utmaningar som enligt enkäten finns vid er läroinrättning. Resultaten kan hjälpa att identifiera teman som borde behandlas tillsammans med studerande på lektionerna, till exempel med hjälp av Studiekompis-spelet.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Fortsätt genom att bekanta dig med delen Att ta upp oro till diskussion.
Tillbaka till första sidan.