Att ta upp oro till diskussion

I sitt arbete stöter många lärare på situationer där de blir oroliga för en studerande. Till exempel kan en studerandes förändrade eller tillbakadragna uppträdande, upprepad frånvaro eller användning av rusmedel ge anledning till oro. Även då oron är stor kan det vara svårt att ta upp den till diskussion med den unga. Ofta väcker både oron och hur man ska ta upp den många slags tankar: Hur kommer den unga att reagera? Hur ska jag hitta tid för det här? Kan jag hjälpa? Studiekompis hjälper lärare att söka efter och hitta olika sätt att ta upp oron till diskussion i ett tidigt skede och på ett sätt som bygger förtroende..

VAD ÄR DET FRÅGA OM? 

Fortsätt genom att bekanta dig med delen Mobbning och att ingripa mot den.
Tillbaka till första sidan.