MOBBNING OCH ATT INGRIPA MOT DEN

På andra stadiet förekommerdet mindre mobbning än i grundskolan, men trots det är det viktigt att fästa uppmärksamhet vid företeelsen. Varje studerande har rätt till en trygg inlärningsmiljö. Studiekompis innehåller information om mobbning samt instruktioner för förebyggande av och ingripande mot mobbning.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Fortsätt genom att bekanta dig med delen Lärarens välbefinnande.
Tillbaka till första sidan.