LÄRARENS VÄLBEFINNANDE

Läraryrket tillhör de mest krävande och omfattar många slags utmaningar och förväntningar. En lärare som tar hand om sitt eget välbefinnande orkar bättre i arbetet och mår bra även på fritiden. En välmående lärare skapar en välmående studie- och arbetsmiljö.

Då man talar om lärarnas ork är det ofta i anknytning till problem. Man fäster inte uppmärksamhet vid resurser och sådant som stöder arbetshälsan. Lärare, välkomna att bekanta er med bl.a. medvetenhetsfärdigheter (mindfulness), självmedkänsla, dina resurser samt bemötandets magiska kraft!

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Tillbaka till första sidan.