Opintokamu-improt

– harjoituksia ryhmäytymiseen

Matalan kynnyksen improvisaatioharjoitteet antavat henkilökunnalle uusia välineitä opiskelijoiden toisiinsa tutustumiseen sekä myönteisen ja turvallisen ilmapiirin luomiseen. Harjoitteiden ohjaaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta ja ne sopivat kaikille taustasta riippumatta. Opintokamu-sivuilta löytyvät ohjeet ja opasvideot antavat riittävät valmiudet niiden toteuttamiseen.

Mistä on kyse?

Jatka tutustumalla Opintokamu-raporttiin.
Palaa pääsivulle.