Studiekompis-spelet

– diskutera i grupp

Hur kan vi uppmuntra till diskussion om till exempel tidshantering, prestationsångest eller ensamhet på lektionerna? Att spela mobilspel i grupp uppmuntrar de studerande att fundera på olika utmaningar berörande studier, vänskapsrelstioner och känslor. Det går att välja bland flera olika teman de som bäst passar den egna gruppen. Spelet är lätt att använda och ett tryggt sätt att hantera frågor angående studielivet.

Genom samarbete får vi de bästa insikterna!

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

Fortsätt genom att bekanta dig med Studiekompis-improvisationerna.
Tillbaka till första sidan.