Studiekompis-kursen – självinlärning

Studiekompis-kursen är en webbaserad kurs som genomförs i egen takt. Den innehåller mycket intressant material att läsa, lyssna och se på för att främja den studerandes välbefinnande.

VAD ÄR DET FRÅGA OM?

I Studiekompis testskede 2016–2018 var kursen omtyckt av studerande. Nedan studerandes åsikter om vad som var bra med kursen:

Man fick genomföra kursen enligt sin egen tidtabell och i lugn och ro. Innehållet var användbart, till och med i vardagen. gymnasieelev

Kursen hjälpte mig att tänka mer på min studiestil.studerande yrkesläroanstalt

Vissa saker hjälpte mig på riktigt och fick mig att fundera. gymnasieelev

Det var roligt att jobba med kursen. Man kunde göra det på fritiden och behövde inte sitta i skolan och jobba. studerande, yrkesläroanstalt

Alla teman som det fanns uppgifter om var väl utvalda och hjälpte säkert vissa studerande att läsa till prov, hantera stress, etc. För mig var denna kurs mycket nyttig. gymnasieelev

Kursen var snabb och behändig att genomföra. Den fick mig att fundera på mina studievanor och jag fick verktyg att utveckla dem. Innehållet var ordnat på ett tydligt sätt och uppgifternas längd var bra. gymnasieelev

Kursen var heltäckande och för studerande som tycker om självinlärning var den perfekt. gymnasieelev

Fortsätt genom att bekanta dig med Studiekompis-spelet
 

Tillbaka till första sidan