STUDIEKOMPIS LICENSAVGIFT

Llcensen för läsåret 2024–2025 är nu tillgänglig!

Utbildningsinstitutioner kan registrera sig i Studiekompis efter att ha förvärvat en läsårslicens. På dessa sidor hittar du information om licensen och beställningsinstruktioner.

Förfrågningar om licensen kan skickas till opintokamu@utu.fi