OPINTOKAMU® 

Työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen toisella asteella

Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Kaikki materiaali on sähköistä ja löytyy yhdestä paikasta: www.opintokamu.fi.

Ohjelman voi ottaa käyttöön kaikissa Suomen toisen asteen oppilaitoksissa syksyllä 2018. Ohjelman käyttö on maksutonta kevääseen 2021 asti.

Oppilaitoksen voi ilmoittaa mukaan vielä huhtikuun 2018 ajan linkistä ILMOITTAUDU MUKAAN

Opintokamu-kurssi  –  itse opiskellen20-teen-taman-huomenna.jpg

Valmis itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka voi sisällyttää oppilaitoksen opintotarjontaan (lukiot 1 kurssi/ammattioppilaitokset 2 osaamispistettä). Paljon mielenkiintoista luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa opiskelijan hyvinvoinnin tueksi. Tehtäviä tekemällä opiskelija etenee kurssilla. Lue lisää.

Opintokamu-peli  – keskustellaan yhdessäIMG_5512.jpg

Parhaat oivallukset saavutetaan yhteistyössä!

Mobiililaitteilla pelattavat Opintokamu-pelit ovat helppo ja pedagogisesti mielekäs tapa rohkaista opiskelijoita keskustelemaan opiskeluun, kaverisuhteisiin ja tunne-elämään liittyvistä ongelmatilanteista. Lue lisää.

Opintokamu-improt – harjoituksia
ryhmäytymiseenIMG_5934.jpg

Matalan kynnyksen harjoitteet antavat välineitä tutustumiseen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Aiempaa kokemusta ei tarvita – ohjeet ja videot antavat riittävät valmiudet harjoitteiden toteuttamiseen. Lue lisää.
 

Opintokamu-raportti – tietoa
hyvinvoinnistaIMG_6141.jpg

Vuosittaisen opiskelijakyselyn tulokset ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Raportti auttaa hyvinvointityön suunnittelussa ja ohjaa suuntaamaan resursseja niihin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin haasteisiin, joita omassa oppilaitoksessa esiintyy. Lue lisää.

Opintokamu-toimintamallit – työkaluja
henkilökunnalleIMG_6029-2.jpg 

Henkilökunnalle suunnattu materiaali sisältää vinkkejä hyvinvointityön suunnitteluun ja toimintaohjeet mm. kiusaamiseen puuttumiseen ja huolen puheeksi ottamiseen. Toimintamalleja lisätään tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Opintokamussa työskennellään kolmen teeman parissa

Opiskelu

Opiskelun sujuminen ei ole itsestäänselvyys! Opintokamusta löytyy tietoa ja tehtäviä motivaation etsintään, ajanhallintaan ja opiskelutaitojen kehittämiseen.

Sosiaaliset suhteet

Opintokamussa syvennytään kaverisuhteisiin. Toisinaan ne sisältävät riitoja, jännittämistä tai vaikka kiusaamista. Toimivat sosiaaliset suhteet ovat koko opiskeluyhteisön voimavara!

Tunteet ja mieli

Opintokamu ohjaa tutkimaan mielen liikkeitä ja pohtimaan, miksi tunteet vaikuttavat meihin niin monella tavoin. Tasapainoinen ja onnellinen arki edistää opintojen sujumista.