OPINTOKAMU

Toimenpideohjelma opiskeluhyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Opintokamu-hankkeessa kehitetään toimenpideohjelmaa toisen asteen oppilaitoksiin. Ohjelman tavoitteena on opiskelutaitojen ja -motivaation, psykososiaalisen hyvinvoinnin ja elämänhallintataitojen edistäminen sekä kiusaamisen vähentäminen.

Opintokamussa opiskelijat työskentelevät itsenäisesti Internetissä toteutetun Opintokamu-kurssin parissa. Lisäksi he osallistuvat opiskeluryhmissä opettajan johdolla simulaatiopeleihin ratkoen erilaisia nuorten elämään liittyviä haasteita. Opintokamun sisällöt rakentuvat kolmen teeman ympärille:

Opiskelu-teemassa pohditaan, miten oppimistavoitteet, -motivaatio ja -strategiat vaikuttavat opintoihin. Lisäksi opiskelija saa apuvälineitä ajanhallintaan, tavoitteiden asettamiseen ja tulevaisuuden pohdiskeluun. Mukana on monipuolista tietoa ja vinkkejä oppimista tukevien strategioiden käytöstä sekä siihen, miten pärjätä, kun oppiminen on vaikeaa.

Sosiaaliset suhteet -teemassa pohditaan erilaisten ihmissuhteiden merkitystä ja sitä, miten rakentaa toimivia suhteita ja saada aikaan ehkä isojakin muutoksia maailmassa – yhdessä muiden kanssa. Teemassa pureudutaan siihen, miten ihmissuhteisiin kuuluvien vaikeuksien kanssa voi elää ja miten kukin voi omalta osaltaan vaikuttaa omaan ja muiden hyvinvointiin.

Tunteet ja mieli -teemassa keskitytään siihen, miten tunteet vaikuttavat meihin ja miten omien tunteidensa kanssa voi tulla sinuiksi. Erilaisten tehtävien avulla harjoitellaan esimerkiksi myötätuntoisempaa suhtautumista itseen ja kokeillaan mindfulness-harjoitusten voimaa oman mielen tasapainottamiseen.

Syksyllä 2016 on alkanut ohjelman kokeiluvaihe, jonka aikana ennalta valitut oppilaitokset pääsevät työskentelemään ohjelman parissa ja osallistuvat ohjelman vaikuttavuustutkimukseen sekä kehittämiseen.

Ohjelman laaja levittäminen lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin alkaa syksyllä 2018.