OPINTOKAMU® 

Työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen toisella asteella

Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Kaikki materiaali on sähköistä ja löytyy yhdestä paikasta: www.opintokamu.fi.

Ohjelman voi ottaa käyttöön kaikissa Suomen toisen asteen oppilaitoksissa syksyllä 2018. Ohjelman käyttö on maksutonta kevääseen 2021 asti.

Oppilaitoksen voi ilmoittaa mukaan maaliskuun 2018 ajan linkistä ILMOITTAUDU MUKAAN

IMG_6062-2.jpgOpintokamu® -kurssi  –  itse opiskellen

Valmis itsenäisesti suoritettava verkkokurssi, jonka voi sisällyttää oppilaitoksen opintotarjontaan (lukiot 1 kurssi/ammattioppilaitokset 2 osaamispistettä). Paljon mielenkiintoista luettavaa, kuunneltavaa ja katsottavaa opiskelijan hyvinvoinnin tueksi. Tehtäviä tekemällä opiskelija etenee kurssilla. Lue lisää.

IMG_5512.jpgOpintokamu®-peli  – keskustellaan yhdessä

Parhaat oivallukset saavutetaan yhteistyössä!

Mobiililaitteilla ryhmissä pelattavat pelit kannustavat opettajan johdolla pohtimaan opiskelun, kaverisuhteiden ja tunne-elämän ongelmatilanteita. Lue lisää.

Opintokamu®-improt – harjoituksia ryhmäytymiseenIMG_5934.jpg

Matalan kynnyksen improvisaatioharjoitteet antavat henkilökunnalle uusia välineitä toisiin opiskelijoihin tutustumiseen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. Harjoitteiden ohjaaminen ei vaadi aikaisempaa kokemusta Opintokamu-sivuilta löytyvät ohjeet ja opasvideot antavat riittävät valmiudet niiden toteuttamiseen. Lue lisää.

Opintokamu®-raportti – tietoa hyvinvoinnistaIMG_6141.jpg

Vuosittaisen opiskelijakyselyn tulokset ovat helposti ja nopeasti saatavilla. Raportti auttaa hyvinvointityön suunnittelussa ja ohjaa suuntaamaan resursseja niihin opiskelijoiden hyvinvointiin liittyviin haasteisiin, joita omassa oppilaitoksessa esiintyy. Lue lisää.

Opintokamu®-toimintamallit – työkaluja henkilökunnalle

IMG_6029-2.jpgHenkilökunnalle suunnattu materiaali sisältää vinkkejä hyvinvointityön suunnitteluun ja toimintaohjeet mm. kiusaamiseen puuttumiseen ja huolen puheeksi ottamiseen. Toimintamalleja lisätään tarpeiden ja toiveiden mukaan.

 

 

Opintokamussa työskennellään kolmen teeman parissa

Opiskelu

Opiskelun sujuminen ei ole itsestäänselvyys! Opintokamusta löytyy tietoa ja tehtäviä motivaation etsintään, ajanhallintaan ja opiskelutaitojen kehittämiseen.

Sosiaaliset suhteet

Opintokamussa syvennytään kaverisuhteisiin. Toisinaan ne sisältävät riitoja, jännittämistä tai vaikka kiusaamista. Toimivat sosiaaliset suhteet ovat koko opiskeluyhteisön voimavara!

Tunteet ja mieli

Opintokamu ohjaa tutkimaan mielen liikkeitä ja pohtimaan, miksi tunteet vaikuttavat meihin niin monella tavoin. Tasapainoinen ja onnellinen arki edistää opintojen sujumista.