Tietosuojailmoitus

KÄSITTELYN TARKOITUS

Opintokamu®-ohjelma tarjoaa työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Opintokamun työkaluja ovat Opintokamu- kurssi, Opintokamu-peli, Opintokamu-improt, Opintokamu-raportti ja Opintokamu-toimintamallit. Kaikki materiaali on sähköistä ja löytyy yhdestä paikasta: www.opintokamu.fi. Sivustolle tallentuvaa tietoa käytetään palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen.

Turun yliopisto on henkilötietojen käsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja sovelluksen käyttöoikeuden hankkineen rekisterinpitäjän lukuun. 

KÄSITTELYPERUSTE

Laillinen peruste henkilötietojen keräämiseen on yleistä etua koskeva tehtävä.

YHTEYSHENKILÖ

Opintokamu-ohjelma, psykologian ja logopedian laitos, 20014 Turun yliopisto

Yhteydenotot: opintokamu@utu.fi.

HENKILÖTIETORYHMÄT

Oppilaitoksessa tehdään päätös ohjelman käyttöönotosta ja valittu yhteyshenkilö rekisteröi oppilaitoksen palveluun. Palveluun tallentuu oppilaitoksen tiedot (oppilaitoksen nimi, osoite, oppilaitoksen tyyppi ja koko). Lisäksi palveluun tallentuu yhteyshenkilön tiedot (nimi, työpuhelinnumero ja sähköposti). Rekisteröityneiden oppilaitosten henkilökunta (nimi ja sähköposti) sekä opiskelijat (nimi, sähköposti, sukupuoli) voivat halutessaan kirjautua palveluun.

Opiskelijat voivat halutessaan suorittaa Opintokamu-kurssin kirjautumalla Opintokamu-palveluun. Oppilaitoksen yhteyshenkilö näkee, ketkä opiskelijoista ovat suorittamassa tai suorittaneet kurssin ja voi antaa kurssista suoritusmerkinnän. Sovelluksen kautta annettuihin opiskelijoita koskeviin henkilötietoihin on Turun yliopistossa pääsy ainoastaan palvelimen ylläpidosta vastaavalla taholla. Turun yliopisto ei käytä näitä tietoja mihinkään vaan ne kerätään ainoastaan oppilaitosten omaa dokumentointia varten. 

Opintokamu-raporttia varten oppilaitos voi pyytää opiskelijoita kirjautumaan Opintokamu-palveluun ja täyttämään sivustolla olevan hyvinvointikyselyn. Kyselyn yhteydessä opiskelijoilta kysytään erillinen suostumus vastauksien käyttöön raportin lisäksi myös tutkimuskäytössä. 

Yksittäinen käyttäjä ja hänen tietonsa poistetaan palvelusta viisi (5) vuotta rekisteröitymisen jälkeen, mikäli hän ei ole kirjautunut palveluun viimeisen vuoden aikana. Mahdolliset Opintokamu-raporttia varten kerätyt ja Opintokamu-kurssin suorittamiseen liittyvät tiedot kuitenkin arkistoidaan tämän jälkeen pseudononymisoituna. Turun yliopiston ylläpitämät henkilötiedot poistetaan palvelusta vain, jos asiakas sitä pyytää. 

Turun yliopisto käyttää sovelluksen tuottamisessa alihankkijana Sofokus Oy:tä. Tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

PÄÄSYOIKEUS, OIKAISUOIKEUS, POISTAMISOIKEUS, RAJOITTAMISOIKEUS, VASTUSTAMISOIKEUS

Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin (rekisterissä olevien yhteyshenkilöiden, muun henkilökunnan tai opiskelijan tiedot) sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus perustuu erikseen myönnettäviin käyttöoikeuksiin. Oikeudet myöntää Turun yliopisto tai oppilaitoksen yhteyshenkilö. Oppilaitoksen opiskelijat ja muu henkilökunta voivat halutessaan kirjautua palveluun. Käyttäoikeus varmistetaan käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Laitteiden fyysinen suojaus ja tietoliikenteen suojaus noudattavat Turun yliopiston tietoturvasäännöksiä

VALITUSOIKEUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

TY TIETOSUOJAVASTAAVA

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi