Tietosuojailmoitus

KÄSITTELYN TARKOITUS

Opintokamu®-ohjelma tarjoaa työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Opintokamu työkaluja ovat Opintokamu- kurssi, Opintokamu-peli, Opintokamu-improt, Opintokamu-raportti, Opintokamu-toimintamallit). Kaikki materiaali on sähköistä ja löytyy yhdestä paikasta: www.opintokamu.fi. Sivustolle tallentuvaa tietoa käytetään palvelujen ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tieteelliseen tutkimukseen.

Opintokamu-raporttia varten oppilaitos voi pyytää opiskelijoita täyttämään sivustolla olevan hyvinvointikyselyn. Kyselyn yhteydessä opiskelijoilta kysytään erillinen suostumus vastauksien käyttöön raportin lisäksi myös tutkimuskäytössä.

KÄSITTELYPERUSTE

Laillinen peruste henkilötietojen keräämiseen on Oikeutettu etu.

YHTEYSHENKILÖ

Opintokamu-ohjelma, psykologian ja logopedian laitos, 20014 Turun yliopisto

Yhteydenotot: opintokamu@utu.fi.

HENKILÖTIETORYHMÄT

Oppilaitoksessa tehdään päätös ohjelman käyttöönotosta ja valittu yhteyshenkilö rekisteröity oppilaitoksen palveluun. Palveluun tallentuu oppilaitoksen tiedot (oppilaitoksen nimi, osoite, oppilaitoksen tyyppi ja koko). Lisäksi palveluun tallentuu ilmoittajan tiedot (nimi, työpuhelinnumero ja sähköposti). Rekisteröityneiden oppilaitosten henkilökunta (nimi ja sähköposti) sekä opiskelijat (nimi, sähköposti, sukupuoli) voivat halutessaan kirjautua palveluun.

Yksittäinen käyttäjä ja hänen tietonsa poistetaan palvelusta viisi (5) vuotta rekisteröitymisen jälkeen, mikäli hän ei ole kirjautunut palveluun viimeisen vuoden aikana. Mahdolliset Opintokamu-raporttia varten kerätyt ja Opintokamu-kurssin suorittamiseen liittyvät tiedot kuitenkin arkistoidaan tämän jälkeen pseudononymisoituna. Tietoja ei käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella.

Palvelun käytöstä syntyy lokimerkintöjä, joita käytetään palvelun tietoturvallisuudesta huolehtimiseen, palvelun tekniseen kehittämiseen sekä vikatilanteiden havaitsemiseen, estämiseen ja selvittämiseen (Tietoyhteiskuntakaari (917/2014) 138§, 141§, 144§). Lokeja säilytetään näihin tarkoituksiin tarvittava aika eikä niitä käytetä muuhun tarkoitukseen.

PÄÄSYOIKEUS, OIKAISUOIKEUS, POISTAMISOIKEUS, RAJOITTAMISOIKEUS, VASTUSTAMISOIKEUS

Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseä koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä.

VALITUSOIKEUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Palveluun kirjautuneella käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

TY TIETOSUOJAVASTAAVA

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi