Studiekompis-rapporten nu tillgänglig


Resultat på enkäten för studeranden är nu färdig och kontaktpersoner kan granska i läroinrättningens resultat. I år besvarades enkäten 1772 studerande. Vi tackar alla som deltagit!