PRISSÄTTNING

Licensavgiften baserar sig på antalet studerande vid läroanstalten. Om läroanstalten har flera orter kan tillstånd förvärvas för en eller flera orter istället för hela läroverket. Det är inte möjligt att förvärva licens för en annan begränsad grupp. Licensen gäller för ett läsår i taget (1.8. - 31.7.).

PRISMODELLER (+MOMS 24 %)

Prismodell 1 (under 2000 studerande) = 80 cnt/studerande/läsår

Prismodell 2 (över 2000 studerande) = 60 cnt/studerande/läsår

Åbo universitet har ett faktureringstillägg på 15 euro, som läggs till fakturor med ett skattefritt belopp pä mindre än 100 euro.

VEM KAN SKAFFA LICENS?

* Utbildningsanordnaren = kommun, stad eller konsortium av utbildningskommuner