Registrera din läroinrättning som användare av Studiekompis-programmet

En anmälan räcker för läroinrättningens samtliga verksamhetsställen. Verksamhetsställen som finns på olika orter kan registreras separat. I sådana fall är dock elektroniska tjänster (t.ex. feedback från enkäten, studerandes studieprestationer) inte tillgängliga på hela läroinrättningens nivå.

Ifall du har frågor i anknytning till Studiekompis eller registreringen, kontakta oss på opintokamu@utu.fi.

Läroinrättningens uppgifter

Anmälarens uppgifter

Anmälaren kommer att fungera som läroinrättningens kontaktperson för Studiekompis. Kontaktpersonen ser de studerandes kursprestationer och ett sammandrag av de studerandes välbefinnandeenkät, dvs. Studiekompis-rapporten. Här nedan kan du bjuda in fler kontaktpersoner från din läroinrättning.

E-postinbjudningar

Skriv här in e-postadresserna till de anställda som kommer att fungera som er läroinrättnings kontaktpersoner för Studiekompis (skilj åt e-postadresserna med kommatecken).
Skriv här in e-postadresserna till de anställda som du vill bjuda in att använda Studiekompis verktyg (skilj åt e-postadresserna med kommatecken).

Obs! Av datasäkerhetsskäl rekommenderar vi inte att hela personalen görs till kontaktpersoner. Kontaktpersonen har åtkomst till hela läroinrättningens (vid yrkesläroanstalter examina inom samtliga utbildningsområden som hen väljer) Studiekompis-rapporter, de studerandes studieprestationer (Studiekompis-kursens påbörjande och slutförande, INTE studerandes svar) och har behörighet att uppdatera läroinrättningens uppgifter. Övrig personal (Studiekompis-personal) har åtkomst till allt annat innehåll som är ämnat för både studerande och personal. Kontaktpersoner kan läggas till och personalen kan registrera sig senare.