Studiekompis som stöd för distansstudierna


Elevernas ork kan vara hotad på grund av vårens specialarrangemang. Nu skulle vara en utmärkt tidpunkt att ta i bruk Studiekompis (www.opintokamu.fi/sv). Studiekompis-kursen har fått mycket positiv respons av eleverna som ett verktyg för självstudierna, eftersom kursen kan avläggas var och när som helst genom att reflektera kring teman om välbefinnande. Eleverna kan också få en studieprestation för kursen. Studiekompis innehåller rikligt med tips för att underlätta självstudierna samt förbättra motivationen och välbefinnandet. Kursmaterialet som finns tillgängligt för självstudierna kan också användas som diskussionsunderlag vid diskussioner med gruppledaren.

Ibland är det bra att stanna upp och fundera kring sin egen ork. Studiekompis-materialet innehåller också ett avsnitt som riktar sig till lärarna med Mindfulness-övningar.

Vi svarar gärna på frågor på adressen opintokamu@utu.fi

Kämpa på och må så gott, var i landet ni än befinner er!

Hälsningar från personalen vid Studiekompis