Lyckad start för läsåret!


Välkommen att använda Studiekompis, alla användare både från nya och redan bekanta läroinrättningar! Det är viktigt att satsa på gruppbildning bland studerande under de första skolveckorna. Studiekompis erbjuder roliga verktyg för att stöda gruppbildning och att skapa en trygg grupp för alla: https://opintokamu.fi/fi/tyokalut/opintokamu-improt/

Studerande, så trevligt att ha dig med i Studiekompis! Studiekompis-kursen består av nyttig information och frågor att fundera på berörande kompisrelationer, studiemotivation och balans i vardagen. Lycka till med hösten studier och givande stunder med Studiekompis!

Du kan följa Studiekompis på Facebook och Instagram:

www.facebook.com/Opintokamu/

www.instagram.com/opintokamuutu/