Studiekompis-enkäten öppen i oktober


Studiekompis-enkäten är öppen i oktober. Enkäten är en del av Studiekompis-programmet och hjälper läroinrättningar att kartlägga välmående av studerande vid läroinrättningen. Enkäten finns till för att hjälpa läroinrättningar i välfärdsarbetet genom att erbjuda en sammanfattning av svaren genast i början av november.

Först måste studerandena logga in på Studiekompis. Det tar cirka 5–15 minuter att besvara enkäten och studerandena kan svara antingen på en dator, tablett eller sina telefoner. Vi rekommenderar att enkäten besvaras i början av någon lektion t.ex. i början av grupphandledarens lektion. På det viset förhöjs antalet svar och rapporten ger en mera pålitlig bild av situationen vid er läroinrättning.