Uusi työkalu kehitteillä Opintokamuun!


Opintokamu-ohjelmaan kehitetään uutta palautetyökalua, josta opiskelija saa kyselyyn vastaamalla palautteen vahvuuksistaan ja haasteistaan liittyen oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin sekä mielen hyvinvointiin. Tavoitteena on, että opiskelija saa palautteesta kokonaiskuvan hyvinvoinnistaan sekä hyödyllisiä ja konkreettisia vinkkejä omaan tilanteeseensa. Työkalu tulee sanallisen palautteen lisäksi sisältämään muun muassa linkkejä hyödyllisiin matalan kynnyksen palveluihin, joista voi saada tukea omaan hyvinvointiin. Työkalu on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2022. 

Jälleen lokakuussa avattavaa opiskelijoiden hyvinvointikyselyä on hieman laajennettu, jotta sen toimivuutta voidaan testata uuden palautetyökalun osalta. Kyselystä tulee edelleen saataville myös raportti, jota henkilökunta voi hyödyntää oppilaitoksen hyvinvointityön suunnittelussa. 

Uudistettuun kyselyyn vastaaminen auttaa uuden työkalun kehittämisessä sekä antaa oppilaitokselle arvokasta tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista. Kyselyyn vastaaminen on mahdollisuus edistää omaa ja koko oppilaitoksen hyvinvointia – osallistu siis mukaan!