Positiivista palautetta opiskelijoilta


Opintokamussa on mukana noin kolmasosa suomenkielistä toisen asteen oppilaitoksista. Muutaman ensimmäisen kuukauden aikana kerätyn opiskelijapalautteen mukaan materiaali on koettu toimivaksi ja hyödylliseksi.

Ohjelmaan sisältyvän kurssin suorittavien opiskelijoiden määrä kasvaa joka kuukausi.

Otteita opiskelijoiden palautteista:

”Sain paljon uutta tietoa esimerkiksi rentoutumista ja opiskelua varten. Opin uusia asioita itsestäni ja kyseenalaistin omat oppimistapani ja mietin kuinka voisin parantaa oppimistapojani. Ylipäätään kurssi oli erittäin hyvä, koska sen pystyi suorittamaan itsenäisesti ja aiheet olivat mielenkiintoisia.”

Erityisen hyödyllisiä sisältöjä itselleni olivat motivaatioon, jännittämiseen, stressiin ja opiskeluun ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvät sisällöt.”

”Sai rauhassa miettiä vastauksia ja sitä, mitä vastaukseen kirjoittaa. Kurssia sai käydä omaan tahtiin, eli jos viikossa oli joitain kiireisiä päivä silloin ei ollut pakko tehdä vaan pystyi tekemään kurssia kun se tuntui itselle parhaalta ajankohdalta. Kurssista jäi itselle hyviä vinkkejä.”