Miten pärjätä oppimisvaikeuksien kanssa?


Opintokamun erikoistutkija Tiina Turunen esitteli Opintokamu tuloksia Utrechtissa elokuun lopussa. Hän tutkii Opintokamu-kokeilussa olevien opiskelijoiden oppimisvaikeuksia. Ensimmäisen kokeiluvuoden tulosten mukaan oppimisvaikeuksia oli 17% ammattikoulun ja 4% lukion aloittaneista nuorista. Ne, joilla oli oppimisvaikeuksia, kokivat hieman useammin tulevansa kiusatuksi. Lisäksi näyttää siltä, että oppimisvaikeudet ovat yhteydessä heikompaan uskoon selviytyä opinnoista sekä siihen, ettei koe kuuluvansa kouluyhteisöön.

Nämä yhteydet antavat ehkä masentavan kuvan oppimisvaikeuksista – ja tottahan se on – opiskelu on vaikeampaa, kun oppiminen ei suju aina niin helposti. Kokemus itsestä erilaisena ei ole helppo ja voi syödä itseluottamusta kavalasti. Eikä muiden suhtautuminen aina ole kannustavaa.

Toisaalta Opintokamu-aineistossa oppimisvaikeuksiin ei näytä liittyvän esimerkiksi koulu-uupumusta, yksinäisyyttä tai kokemuksia siitä, ettei saa tukea koulukavereilta. Tiedämme myös, että monilla hyvin menestyneillä ihmisillä on taustalla oppimisvaikeuksia eikä se ole estänyt heitä menestymästä. Miten siis suhtautua oppimiseen liittyviin haasteisiin niin, että ne eivät koidu esteeksi oman elämän polulla? Voisiko asialle tehdä jotain? Voiko oppisen vaikeuksista huolimatta pärjätä ja löytää oppimisen ilon?

Näitä kysymyksiä pääsevät opiskelijat pohtimaan ja työstämään Opintokamussa monen muun tärkeän teeman lisäksi!