Studiekompis kompletteras med en feedbackfunktion!


Studiekompis-programmet kommer att få en ny feedbackfunktion, som ger studerande feedback utgående hens svar i enkäten. Feedbacken kommer att ge synpunkter på styrkor och utmaningar rörande studier, sociala relationer och psyket. Syftet är att studerande får en helhetsbild om sitt välmående samt nyttiga och konkreta tips i sin egen situation. Funktionen kommer också att innehålla nyttiga länkar på sidor där man hittar hjälp med låg tröskel. Funktionen tas i bruk under hösten 2022. 

Enkäten kommer att besvaras i oktober. I år kommer enkäten att vara lite utvidgad så att vi kan testa feedbackfunktionen på ett bättre sätt. Enkäten kommer att resultera i en sammanfattning som personalen vid läroinrättningen kan utnyttja i arbetet för att främja studerandenas välbefinnande och trivsel. 

<meta charset="utf-8">

Varje svar hjälper oss i utvecklingsarbetet samt ger läroinrättningar värdefull information om studerandenas välmående. Det är en chans att främja ens eget välmående samt välmående i den egna läroinrättningen, om man väljer att besvara enkäten!