Studiekompis på Facebook


Vi berättar om aktuella nyheter också på vår Facebook-sida. På sidan hittas även tips om hur material i Studiekompis kan användas och utnyttjas!

Gilla vår Facebook-sida på adressen: https://www.facebook.com/Opintokamu/