Blogiteksti Opintokamusta


Pandemian koettelemat nuoret kaipaavat apua omaan mielialaansa liittyen, kirjoittaa Christina Salmivalli Turun yliopiston blogissa. Yksi helposti käyttöön otettava apukeino on Opintokamu-ohjelma, joka on kehitetty toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi.

Lue blogiteksti täältä.